SERVER LORENCIA
NGUYÊN BẢN WEBZEN - AUTO RESET- OFFATTACK
ALPHATEST : 14/10/2020
OPEN BETA: 13H NGÀY 15/10/2020
KHÁI QUÁT SERVER
- Auto Reset - Offline Attack.
- Không Webshop, chỉ có cửa hàng tạp hóa bán Pet và Vé Event.
- Không Ủy Thác & Không Reset Ủy Thác
- Fix các lỗi tồn đọng từ các Phiên bản trước.
- Cân bằng Dame các Class.

1 : Quy định đổi đồ
- Wing 3 trở xuống đổi sang class khác 50k giữ nguyên dòng
-Vũ khí 380 trở xuống cùng cấp sang class khác 50k giữ nguyên dòng
-Sét iteam 380 trở xuống cùng cấp sang class khác 100k giữ nguyên dòng
- Đồ có Socket + thêm 10k trên 1 dòng Socket


1: SỰ KIỆN ĐUA TỐP RS NGÀY ĐẦU OPEN MAX RS CÙNG NGÀY OPEN

STT PHẦN THƯỞNG NHÂN VẬT
1  1 WING 2.5 FULL TinhNhi
2  1 WING 2.5 3OP VkBom
3  1 WING 2.5 2OP CHAIEN
4  1 WING 2 FULL ELFLaz
5  1 WING 2 2OP HIHI

 

1 IP 1 LẦN NHẬN

 

 

2: SỰ KIỆN ĐUA TỐP ALL NGÀY 17/10

5 nhân vật max reset đầu tiên sau khi mở giới hạn lúc 00h ngày 17/10

STT                                  PHẦN THƯỞNG                    NHÂN VẬT
1 300.000 VkBom
2 200.000 Wowy
3 100.000 BoDepZai
4 50.000 Knigh
5 50.000 o0kjng0o

1 IP 1 LẦN NHẬN

3: SỰ KIỆN ĐUA TỐP CLASS NGÀY 24/10

STT                                  PHẦN THƯỞNG                         NHÂN VẬT  
DW Sét cấp 5 Full+ 13 TheKingNo1
DK Sét cấp 5 Full+ 13 MuaTuyet
EF Sét cấp 5 Full+ 13 7567567657
MG Sét cấp 5 Full+ 13  
DL Sét cấp 5 Full+ 13 Wowy
SM Sét cấp 5 Full+ 13  
RF Sét cấp 5 Full+ 13 Lucifer

1 IP 1 LẦN NHẬN


4 : ĐUA TỐP ALL NGÀY 25/10/2020 

STT                        PHẦN THƯỞNG           NHÂN VẬT
1 VŨ KHÍ 380 +FULL+ 15  
2 VŨ KHÍ 380 +FULL+ 13  
3 VŨ KHÍ 380 +FULL+ 11  
4 VŨ KHÍ 380 +FULL+  9  
5 VŨ KHÍ 380 +FULL   

1 IP NHÂN 1 LẦN

5 :TOP PHÚ HỘ NGÀY 26/10/2020

STT                                 PHẦN THƯỞNG                   NHÂN VẬT
1 WING 4 FULL+15 + 5 CẤP TU TIÊN  
2 WING 4 FULL +15 + 2 CẤP TU TIÊN  
3 WING 4 FULL + 1 CẤP TU TIÊN  
4 WING 3 FULL+15  
5 WING 3 FULL  

 

 

 

6 : NẠP TÍCH LŨY THÁNG 10

 

 

 

STT                                                                    PHẦN THƯỞNG     
100K 1 PEN FULL
200K 2 RING FULL
300K 1 WING 2.5 FULL+11 +1 VŨ KHÍ 380 Full + 11
500K 1 WING 3 FULL+ 11  +  VŨ KHÍ RÒNG Full + 11 + 1 SÉT CẤP 7 Full + 11
1000K 1 SÉT 380 FULL +13  + 1 VŨ KHÍ 380 FULL+ 11 + 500.000  ĐIỂM QUÂN HÀM 
1500K 1 SÉT 400 FULL +13+1 VŨ KHÍ 400 FULL+13+K1+ Khiên 400 hoặc VK phụ +13 +1 TRIỆU ĐIỂM QUÂN HÀM 
2000K  1 VŨ KHÍ RỒNG CẤP 2 + 15 +2 TRIỆU ĐIỂM HÀM 
2500K 1 WING 4 FULL + 13 +3 TRIỆU ĐIỂM QUÂN HÀM
3000K NÂNG CẤP VK RỒNG CẤP 2 LÊN CẤP 3 + 15+K1 +4 TRIỆU ĐIỂM QUÂN HÀM 
4000K  NÂNG CẤP VK RỒNG TỪ K1>K2 +5 TRIỆU ĐIỂM QUÂN HÀM 
5000K 1 SÉT THẦN CẤP 4 + 15 + K4 + 7 ĐIỂM ĐIỂM QUÂN HÀM 

 

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:S14
Experience:10x
Drop:20%
Tổng số tài khoản:197
Tổng số nhân vật:286
Tổng số bang hội:4
Đang trực tuyến:2

Top Level+

PlayerLevel
ThietBinh1,400
MGTeste405
G4MuNet400